Bedre din konkurranseevne – se til Polen og et marked i sterk vekst (del 1 av 2)

25. november 2022

Polish Investment and Trade Agency (PAIH) kommer gjerne inn på «nearshoring» når de promoterer Polen og det polske marked, i utlandet. Begrepet har nærmest blitt synonymt med kostnadsbesparende tiltak og et Europa i vekst. «PAIH» er tydelig på potensialet og anfører at samarbeid og etableringer kan forbedre norske bedrifters konkurranseevne i et tiltagende internasjonalt marked.

Hvorfor Polen?


Polen har en stabil og sunn økonomi og infrastrukturen er moderne. Landet er et sentralt transportknutepunkt med et godt utbygd nettverk på både vei, jernbane og med 4 store havner. Du finner ambisiøse og lojale næringsdrivende med høy arbeidsmoral, det er mye ekspertise, rom for innovasjon og potensiale for investeringer. Dessuten - svært gode flyforbindelser til Norge. 

Norske etableringer


Norske bedrifter er allerede etablert på det polske markedet, særlig innen maritim industri, produksjon av bildeler, ingeniørtjenester, IKT og media. 

Økt satsning på områdene energibesparende teknologi, hydrogen og energi-lagring presser seg fram og burde være interessant for norske aktører. 

Det er til enhver tid rundt 300 små og mellomstore norske bedrifter i Polen. 

Frihandels områder og investeringssoner


The Financial Times’ publikasjon fDi (Foreign Direct Investment) presenterer årlig en oversikt der de rangerer de beste frihandelsområdene verden over (Global Free Zones of the Year). 

🥇Vinner i Europa 2022: Katowice Special Economic Zone
Karakteriseres som et område med eksepsjonell tilrettelegging for små og mellomstore virksomheter innen digital og grønn omstilling samt hjelp med outsourcing av næringsrelaterte prosesser. De mest aktuelle områdene er bygg- og anlegg, metallindustri, bilproduksjon, matproduksjon og plastprodukter. Bare i 2021 ble hele 54 store investeringsprosjekt realisert hvorav 27 var med nye investorer. Som en følge av dette, ble 488 nye jobber til.

🏅Høyt anbefalt 2022: Pomeranian Special Economic Zone
Her ble også tilrettelegging for små og mellomstore bedrifter høyt berømmet. Aktuelle områder er ny teknologi innen helsevesen, grønn omstilling og «smart city» satsning. I vurderingen ble det fremhevet initiativ og vilje til å implementere grønn omstilling til nye partnere i landet samt eksportere kunnskap til Sverige og Litauen. Det er også påbegynt 3 solenergi parker i regionen.

Litt om de forskjellige næringene:


Næringsmiddelindustrien omsatte for PLN 170 milliarder i 2021. 44.1 % gikk til export. Økologisk matproduksjon og produksjon av naturlige og økologiske produkter til personlig pleie er næringer i vekst.

Bildelproduksjonen var det raskest voksende næringssektor i perioden 2015 – 19. Den største batterifabrikken i Europa er lokalisert til Polen.

Medisinsk utstyr. Landet har den største produksjon av medisinsk utstyr i hele Sentral og Øst-Europa.

IT-industrien er i sterk vekst; det er mange talenter, tillit og høy kvalitet i miljøene. For enkelte næringer er etterspørselen større enn det markedet kan tilby. Innen Informasjons- og kommunikasjonsteknologi er det anslagsvis 50 k mindre, medium og store IT selskaper. PAIH har etablert "the Polish Tech Bridges" til støtte for polske innovative bedrifter som ønsker å eksportere produkter, tjenester og teknologi.

Elektronikk bransjen (inkl. computere og optiske instrumenter) sysselsetter over 60 k personer.

Servicetjenester til bedrifter (BSS), tilbydere er programvareutviklere og databasespesialister, forretningsanalytikere og finansanalytikere, regnskapsførere og HR-spesialister m.m. Bransjen omfatter ca. 1.300 sentre - det er 70% av all BSS i hele Sentral og Øst-Europa.

Farmasi sektoren sysselsetter til sammen over 100 k personer. Eksport utgjorde EUR 78.2 mill. 

Bygg- og anlegg. Det er verdt å merke seg at byggekostnader for nybygg i snitt ligger på mellom 25- 50% av det det koster å oppføre tilsvarende bygg i et nordisk land.

Polsk energi sektor er den 6. største i Europa. LNG terminalen utenfor Gdansk kapasitet dobles til 12 milliarder m³ (bcm) gas. På terminalen i Świnoujście bygges det en ny tank på 180 tusen m³ og ny infrastruktur for omlasting av LNG og bunkring til skip.

Grønn omstilling 


Tempoet i utviklingen av fornybar energi er relativt lav; det er mangel på overbevisning - energi-transformasjonen går sakte med få investeringer og ikke noen klar modell. Alternative fornybare energikilder utvikler seg sakte. 

Når tilretteleggingen kommer, åpner det seg utvilsomt et marked for investering i ny teknologi, kanskje særlig innen vindkraft og solenergi. Da gjelder det om å være tidlig ute. I mellomtiden vil man kunne oppleve hindre i form av at kortsiktig fortjeneste prioriteres, lovgivningen er komplisert og det tar tid å finne fram i byråkratiet, til dels kan det også være motstand der miljøbevisstheten er lav og kunnskapen begrenset.

Norske bedrifter kan få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Polen. Innovasjon Norge har utarbeidet et eget program: «Grønn innovasjon og næringsutvikling».

Russland og Ukraina 


Stadig flere utenlandske bedrifter flytter sin virksomhet fra Russland til Polen. Det er over 4 mill. flyktninger fra Ukraina i Polen. Polske selskaper er klare for å delta i gjenoppbyggingen av Ukraina.

Noen erfaringer med nearshore


Ikea Groups HUB Europa Manager Michal Gryglewski sier de har gode erfaringer med HR, serviceinnstilling samt IT kompetanse i Polen. Sistnevnte bekreftes av Marcin Grzegory, Deputy Director i Invest in Pomerania. Han legger til at kompetansen i de såkalte multiple business services dvs. sentre der uavhengige virksomheter samarbeider, er høy. 

Det såkalte Tricity-området (Gdańsk, Gdynia og Sopot) har blitt et svært dynamisk område med både IT og Research and Development centers (R&D) samt Business Service Senters (BBS). Når en bedrift først er etablert, er det relativt lett å ekspandere, utvide/videreutvikle en virksomhet her.

I området finner man bl.a.:

  •  Pomeranian Science and Technology Park Gdynia 
  •  Kwidzyn Industrial and Technological Park (KPPT) 
  •  Gdańsk Science and Technology Park (GPN-T) 
 
I tillegg kommer verftsindustrien, offshore industri, bioteknologi og næringsmiddelindustri.

Simo Tanttu, daglig leder i finske Metsä Group (treforedlingsindusti), med 13 års erfaring fra deres virksomhet i Gdansk, har også gode erfaringer. Han trekker fram at selskapet har lagt vekt på å stabilisere prosesser – ekspandere gradvis, automatisere, redusere kostnader, forbedre kvalitet og oppnå vekst. De har et trainee program og samarbeid med akademia om finsk språkopplæring.

Forretningskultur


Selv om tonen er mer formell enn i Norge, har det funnet sted en oppmykning og man bruker ikke så mye akademiske titler mer, men foretrekker fremdeles å titulere hverandre med Mr/Ms. Kleskoden er formell og gjerne i passende nøytrale farger eller ensfarget sammensetning. Tidligere praksis med å kysse kvinners hånd, har blitt erstattet med håndtrykk. God øyekontakt er generelt bra.  

Partnerskap


Ryszard Pytko CCO i Sii Sp. z o.o. – stor tilbyder (7 500 spesialister fordelt på 20 kompetansesentre) innen bl.a. teknologisk rådgivning, IT, programvare og outsourcing sier det er viktig å undersøke følgende når man skal vurdere den man skal innlede et samarbeide med:

-       Hvor lenge har den potensielle partneren vært på markedet
-       Brand name / merkevare
-       Referanse på prosjekter/oppdrag
-       Finansielle situasjon, omsetning
-       Hvem er de lokale leverandørene?
-       Utskiftning av personell - blir ansatte i jobbene?
-       Onboarding prosesser
-       Atmosfære, lovnader og forventninger
-       GDPR

Kontrakter


I forbindelse med forhandlinger og kontraktinngåelser, er det forventet at man er tydelig og innledningsvis presenterer betingelsene for å delta samt oppsummerer litt ift. åpenbare utfordringer og forskjeller man har avdekket. Vær obs på at innrømmelser i forhandlinger ikke uten videre anses bindende eller endelig – ofte avventer man utfallet av andre forhold av betydning før man anser noe som endelig. Følgelig er det ekstra viktig å tidlig i en prosess sette betingelsene for forhandling. Sjekk for øvrig nøye hvem den potensielle partner er - lovlighet og økonomisk status. Avklar i kontrakter hvilken jurisdiksjon som skal gjøres gjeldene, særlig geografisk dvs. hvilket land. Få hjelp med kontraktsutkast herunder utformingen av kontraktsbetingelser og vilkår av en advokat. Sjekk alltid om de som skal signere en avtale er autorisert for det. Vurdér å forsikre kontrakter.

Logistikk


Innen transport er det mange aktører involvert og det tilbys forskjellige løsninger - vei, jernbane, skip og fly. Det skal nevnes at:

Polske lastebiler transporterte i alt 4,6 millioner tonn gods til, fra og i Norge i 2021 (50,6 prosent av godset som ble fraktet mellom Norge og utlandet i 2021, var tredjelandskjøring dvs. transport av gods fra et annet land enn det bilen er registrert i). 

  • Sea-Cargo åpner ny transportkorridor mellom Polen og Norge.    
      Fra Swinoujscie, via Gøteborg og Lysekil til Stavanger, Haugesund, Bergen og Ålesund. 
      Fraktselskapet har kapasitet på over 100 semitrailere i hver retning hver uke, også palletert last, 
      containere, trailere, busser, bobiler m.m.

Les mer her om hvordan du kan etablere næringsvirksomhet i Polen!


Kilder:
-       Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (SPCC) rapport «On the green way»
-       Polish Investment & Trade Agency (PAIH), webinar: «Nearshoring as a way of increasing 
        market competitiveness»
-       Peter Nielsen & Partners Law Office
-       Tenketanken «Forum Energii»
-       Shortsea Promotion Centre
-       Innovasjon Norge
-       Statistisk sentralbyrå

Illustrasjon: Unsplash arkivfoto nettsted

Interne bidragsytere: Anna Korpalska og Marta Wojtecka

Trenger du etableringsstøtte,
regnskapsfører eller rådgiver?

Ta Kontakt nå!
Vi vil gjerne svare på dine spørsmål.
...