Havvind på norsk sektor - hva skjer?

15. januar 2024

«Tro meg folkens, havvind kommer til å bli en av verdens store ressurser for energi framover» 
«Det kommer til å bli Norges store mulighet» 
 (ref. Jonas Gahr Støre). 

Mens vi venter på havvindsatsningen

NHO-sjef Ole Erik Almlid fulgte opp med at 2024 må bli et handlingens år med mer tempo i kraftutbyggingen og tettere bånd til EU. Sistnevnte fortrinnsvis av sikkerhetspolitiske grunner. Almlid er tydelig på at det grønne skiftet med bl.a. havvindsatsningen går for sakte og at landet nettopp derfor må bygge mer vindkraft på land samt utnytte vannkraftpotensialet bedre. Det ligger an til store investeringer i rehabilitering og oppgradering av vann- og vindkraftanlegg på land. Statkraft lanserer den største investeringsplanen på mange tiår. Det er snakk om mellom 44 og 67 milliarder norske kroner. Energiminister Terje Aasland ønsker å sikre et fremtidsrettet, fleksibelt og sterkt kraftsystem, kombinasjonen vann- og vindkraft er nettopp det. 

I en fersk rapport fra Boston Consulting Group (BCG), framkommer det at Norge henger etter andre europeiske land i omstillingen til grønn energi. Politisk har ambisjonsnivået for reduksjon i utslipp vært lavere enn for en rekke andre land. Konsulentbyrået trekker i sin rapport spesielt fram havvind som den grønne verdikjeden som bør prioriteres nå. NHO-sjefen sier at i Norge snakker vi om det grønne skiftet, mens Europa handler og girer opp. Både regjering, næringsliv og offentligheten må på banen. Men prosessen med å godkjenne utbygging av havvind tar lang tid. Å bygge havvindparker dypt ut i Nordsjøen krever dessuten god kunnskap om konsekvenser. Potensielle samfunnsmessige problemstillinger kan oppstå og føre til konflikt f.eks. med fiskerinæringen og sjøtransport. Dessuten; plassering og prosjektering, optimalisering, drift og vedlikehold - det er en rekke faktorer som spiller inn. Kanskje er noe av forklaringen på hvorfor havvindsatsningen lar vente på seg, at marginene er betydelig mindre enn hva man er vant med fra olje og gassindustrien?

Potensialet er der!

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har identifisert 20 områder for havvind på norsk kontinentalsokkel som anbefales utredet videre. Man er nå i gang med utbyggingen av havvindpark i det Sørlige Nordsjø II og nye arealer og auksjoner kommer. 2023 var preget av økte kostnader, tildelingsprosesser ble utsatt og søknader trukket fra auksjoner. 

Selv om den store offshore havvindsatsningen i Norge kan se ut til å ligge litt fram i tid, er det gode grunner til å følge med på hva som skjer. 

Et utvalg kommende konferanser i Norge:

EERA DeepWind conference 17.- 19. januar i Trondheim. Konferansen er et internasjonalt arrangement og setter fokus på pågående forskning og innovasjon relatert til offshore vindkraft anlegg – både bunnfestede og flytende. Les mer om programmet her: https://www.deepwind.no/programme/

Offshore strategikonferansen 6.- 7. februar i Stavanger. Tema er satt til «Mot 2030 og 2050 – og en bærekraftig norsk energifremtid» Her settes det fokus på fremtidsrettede energiområder som havvind, hydrogen og CO2-fangst og lagring. Både norsk leverandørindustri og myndigheter vil være representert, det blir dialog og debatt. Bli kjent med de viktigste prosjektene, de ferskeste analysene osv. Les mer om programmet her: https://www.strategikonferansen.no/program

Dynamisk posisjonering (DP) og forankring av offshore installasjoner, 14.- 15. februar i Trondheim: https://www.tekna.no/kurs/dp-og-foranking-av-offhshore-installasjoner-45748/Program/?info=192250

Havblest 2024 – møt vindaktører fra hele landet til diskusjon og nettverksbygging. Bodø 14.- 15 februar: https://www.norwegianoffshorewind.no/events/havblest

Science Meets Industry Offshore Wind Energy 2024 vil finne sted 4.- 5. mars i Bergen. Her vil det satt fokus på pågående forskning, teknologiske utfordringer, rammebetingelser m.m.       i det stadig viktigere offshore vindenergimarkedet. Program er ikke fastsatt enda, men vil antagelig bli lagt ut her: https://gcenode.no/event/science-meets-industry-offshore-wind-energy-2024/

Floating Wind Days 2024 – innovativ møteplass for havvind interesserte blir den 29.- 30 mai i Haugesund: https://www.floatingwinddays.com/


Kildehenv.:  Energiwatch, E-24, Teknisk Ukeblad, Ocean24
Illustrasjon: Brigitta Schneiter (unsplash)

Artikkelen er sammenfattet av Gert Ramberg

Trenger du etableringsstøtte,
regnskapsfører eller rådgiver?

Ta Kontakt nå!
Vi vil gjerne svare på dine spørsmål.
...