Suksesser

Da det er vår oppfatning og erfaring at transparens og samfunnsansvar er nøye forbundet, deler vi aktivt av vår kunnskap; på seminarer, med kunder, i internasjonale forum, på ambassader, handelskamre og med næringslivsorganisasjoner. Til grunn har vi lagt et nordisk perspektiv med flat struktur, krav om åpenhet, gjensidig tillit og frihet til å uttrykke seg. Mange vet å verdsette en slik profil og vi antar det kan ha bidratt til vårt gode omdømme. Gode resultater og fornøyde kunder kan for øvrig tilskrives et dedikert og engasjert team av ansatte med kompetanse som går langt ut over det rent regnskapsfaglige. Les for øvrig om våre kunders erfaringer under "referanser".                                                                    .

 • Med evne og vilje til å gjøre en forskjell

  Et autorisert regnskapsbyrå har mange forpliktelser og nødvendigvis følge med i tiden. Suksesskriteriene ligger i det å yte noe ekstraordinært for deg som kunde. Som arbeidsgiver, er vi stolte av å ha ansatte som daglig kan vise til slik innsats. 
   
  Novum Økonomi AS er ajour med det siste nye og tilbyr ganske enkelt kompetent rådgivning. I over 20 år har vi nå bistått både norske og utenlandske virksomheter (10 siste i samarbeid med InterNovum Sp z o.o. i Bydgoszcz i Polen). I daglig kontakt med kundene, jobber vi proaktivt og forebyggende. Vi kan sannsynligvis bistå med å sikre at også ditt firma får en positiv utvikling. Kanskje trenger du bare litt hjelp med å sette realistiske mål eller det kan være du vil ha noen å drøfte strategiske valg med? Vi har evnen og viljen som må til og kan vise til gode resultater på oppdrag for både norske og utenlandske firmaer. Begge selskaper har ansatte med bachelor- og mastergradsstudier. "Taking care of your Business" er vårt felles motto.

  "Novum" har over tid bistått mange næringsdrivende med en utenlandsk forankring, med å etablere seg i Norge.
  En majoritet av disse har hatt opprinnelsesland Polen. Det er ikke til å underslå at det for mange har vært en utfordring å finne fram i et litt komplekst og omfattende norsk regelverk. Indirekte har dette berørt norsk ledede prosjekter med utenlandske underentreprenører. Typisk har det oppstått forsinkelser og avbrudd som følge av mangler og misforståelser når det gjelder formalkrav. Hva kan vi så gjøre? Ta gjerne kontakt med oss og snakk om din konkrete situasjon - vi er tilgjengelige og stiller med oppdatert spisskompetanse. Det har blitt litt vår nisje å bistå begge sider, både den utenlandske og den norske.    
   


 • Construction Works in Norway - International Conference, Oslo

  Dette seminaret ble til i tett samarbeid med Brækhus Advokatfirma. Med over 70 deltakere inklusive et dusin bygg- og anleggsbedrifter, representanter for 6 ambassader og flere handelskamre - ble dette et unikt og internasjonalt arrangement som samlet fagfolk med i interesse for hva som skjer på det norske bygg- og anleggsmarkedet. Det var innlegg av representanter for kjente selskaper, blant annet AF Gruppen. Også Byggenæringens Landsforening BNL deltok. Sted: Høyres Hus, Oslo 04.04.2019

  Fokus var satt på hvordan det norske byggemarkedet fungerer, om de reelle situasjonene utenlandske selskaper ofte står overfor og om problemstillinger i et multinasjonalt og flerkulturelt team. Det var vår presentasjon av en nyutviklet guide for utenlandske entreprenører hvor det inngikk en drøfting av 3 typiske case-studier av problem-stillinger våre klienter ofte støter på. Det var informasjon om den juridiske siden av det å etablere og drive bygge-virksomhet i Norge. Det var detaljert om byggekontrakter i Norge og om forskjeller i standarder mellom Norge og Europa for øvrig. Det ble åpent delt av erfaringer utenlandske selskap hadde med å  komme seg inn på det norske markedet. Statistikk ble vist - bl.a.  sysselsettingsdata for utlendinger i det norske bygg- og anleggs-markedet. Andre temaer var: "Hva må til for å vinne et anbud?", "Hvordan oppnå suksess?" 

  I pausene var det nettverksbygging; mange møtte nye mennesker, potensielle forretningspartnere og kunder.
  Stor takk til alle bidragsytere!  Se hele programmet her:
 • Norwegian Construction Market - Conference, Warsaw

  Dette arrangementet var også et samarbeidsprosjekt med Brækhus Advokatkontor. Fokus på utviklingsutsikter for polske selskaper i byggenæringen og innen infrastruktur i Norge.

  Polish Investment and Trade Agency (PAIH) i Warszawa stod som organisator. Flere titalls representanter for byggefirmaer, organisasjoner og konsulenter fra Polen og Norge deltok på seminaret. Se hele programmet her: • Bygg Reis Deg - messen med fokus på bygg, bolig og anlegg

  Messen arrangeres annen hvert år på Norges Varemesse i Lillestrøm. I 2019 besøkte vi mange utstillere og deres stand - hvorav flere var våre kunder fra Polen og de baltiske land. • Webinars, live-sendinger, kurs

  I flere år har vi gjennomført digitale kurs og opplæring knyttet til etablering og drift av selskaper i Norge. Til grunn ligger vårt hefte "Doing Business in Norway - a Guide for Entrepreneurs". Vi har hovedsakelig henvendt oss til polske og norske interessenter, men det har også vært avholdt kurs på engelsk.
   
  I løpet av den første perioden av koronaviruspandemien (Covid-19), gjennomførte "Novum" flere live-sendinger på polsk der vi utdypet om den pågående situasjonen og de stadig endringer i forskrifter og restriksjoner. Det var stor interesse og behov for korrekt og oppdatert informasjon - flere tusen seere deltok.
   

 • Doing Business In Norway, A Guide For Entrepreneurs

  Vår guide er et unikt hjelpemiddel for utenlandske bedrifter som har planer om, eller allerede driver business i Norge. Utviklet på basis av mange års kunnskap og praksis. Både konsulenter og regnskapsførere har vært involvert i arbeidet. Har du utenlandske underentreprenører, kan du trygt anbefale denne!

  Guiden har form av en tydelig og konsentrert liten brosjyre. 
  Andre opplag trykket nå i 2021. 
  Engelsk og polsk versjon.
  Tilgjengelig for nedlasting under "Kunnskap"


 • b2b seminar Drammen 2014

  Et vellykket arrangement mellom polske og norske bedrifter. 
  Presentasjoner i plenum og påfølgende individuelle møter. 

  Drammen, september 2014.