Vår historie

Novum Consulting AS ble etablert i 2002 med Katarzyna Ramberg som en av gründerne. Bakgrunnen, eller skal vi si potensialet, lå i EU’s utvidelse i 2004 med 10 nye medlemsland. Tidlig offensiv fra polsk side utløste en ny stor arbeids-innvandringsboom til Norge. Betydningen det har hatt og har for norsk næringsliv, kjenner vi for øvrig godt til i dag.    Med polsk bakgrunn, god markedsinnsikt og forutseenhet, etablerte man "Novum" som et rekrutterings og utleiebyrå med arbeidskraft fra Polen. Etter hvert ble det konkurranse på området og parallelt begynte man å få inn forespørsler fra stadig flere firmaer med ambisjoner om å etablere næringsvirksomhet i Norge. Langt de fleste antok at det å starte opp, ville være en enkel prosess – hvilket det altså ikke var. Det var mange som søkte et sted å henvende seg - de ville ha svar på sine spørsmål og de ønsket fortrinnsvis å bruke eget morsmål. Katarzyna hadde på dette tidspunkt fått visshet om at det var et stort behov og derav potensiale for bedriftsrådgivning overfor gruppen - og grunnlaget for bedriftens markeds-nisje og senere - posisjon, var dermed lagt. «Novum» ble restrukturert og man spesialiserte seg i tiltagende grad på konsulenttjenester og formell assistanse til utenlandske entreprenører som hadde intensjoner om å etablere seg her i landet. Økt kompleksitet med stadig skiftende krav og endringer i lover og regler, gjorde sitt til at læringskurven blant ansatte ble ganske så bratt.

For å få en mer helhetlig tilnærming og bedre kunne bistå over tid de mange dyktige og ambisiøse utenlandske gründere, etablerte man i 2008 det autoriserte regnskapsbyrået Novum Økonomi AS. Selskapet tilbyr i dag et bredt spekter av tjenester og leverer alt innen regnskap A til Å samt bedriftsrådgivning.

I 2011 ble det innledet et samarbeid med et firma i Bydgoszcz i Polen - i dag InterNovum Sp z o.o. - et foretak under holdingselskapet Novum Consulting. Herfra fører dyktige ansatte både norsk og polsk regnskap.

Siden oppstarten har «Novum» aktivt tilpasset sine tjenester til de endringer som har skjedd på markedet - både når det gjelder kunder, regnskap og digitalisering, formelle krav fra myndighetene osv. «Novum» er aktiv i diverse næringslivs-forum, tilbyr kurs og seminarer og har omfattende kompetanse på grenseoverskridende prosjekter der det er aktører fra flere land involvert. Selskapet tilstreber å være en proaktiv og solid samarbeidspartner og kan vise til gode resultater på oppdrag for både norske og utenlandske selskaper.  Erfarne og flerspråklige ansatte, både i Drammen og Bydgoszcz, gjør en betydelig innsats på området forretningsutvikling og bedriftsrådgivning for klienter med opprinnelse i Polen og andre land. Selskapet har i dag også mange norske kunder. Det er Katarzyna og Gert som eier og driver virksomhetene i dag.

 
Selv i ordboken kommer "arbeid" før "suksess"