Novum i tall

  • 6.500 regnskapsdokumenter behandles månedlig

  • 750 lønnskjøringer

  • 130 kunder f.t.

  • 95 innvilgede søknader om unntak for innreisebestemmelser, mai 2021

  • 18 barn av ansatte

  • 3 språk i bruk daglig