Gründer og opplever konkurranse? (del 1 av 2)

19. mai 2022

Vi har sett litt på faktorer som innvirker på hvordan det går med gründere. Med lang erfaring i å bistå foretak i en oppstartfase, har vi gjort oss noen betraktninger basert på ganske enkle observasjoner over tid og som vi synes vi bør dele med dere. Da vi har både utenlandske og norske bedrifter i vår kundeportefølje, har vi også registrert at noe nok er kulturbetinget og man er vant med å gjøre ting på en bestemt måte. Kanskje ikke så stor sak men det kan ha betydning for hvorvidt man oppnår suksess eller ikke. Vårt utgangspunkt for denne artikkel er observasjoner på noen store fagmesser.

Utstillere

Ofte har vi sett at bedriftseiere holder god avstand til sine konkurrenter: utstillere fra enkelte land var opptatt av at deres stand ikke måtte være i nærheten av konkurrenter fra eget land. Resultat – alle ble spredt utover. De omtalte dessuten i liten grad hverandre – antagelig fordi de ville ha kundene for seg selv. Andre land hadde felles nasjonale stands. Resultat – de ble svært synlige og henviste for øvrig også til hverandre. Alle var imidlertid del av en større messe og måtte til en viss grad innordne seg arrangørens spilleregler. Noen valgte å utnytte rammene konstruktivt, andre tilstrebet utenforskap.

Gründere som en parallell

Tilsvarende med gründere. Med utgangspunkt i et kontekstuelt perspektiv der alle er i interaksjon med sine omgivelser, bør de tidlig erkjenne at de må forholde seg til omverdenen. La oss si at det din bedrift produserer er et halvfabrikat, et delprodukt eller en tjeneste evt. opplevelse som inngår i en større helhet. Antagelig er servicen upåklagelig, men din største konkurrent har alt samlet under samme tak og kunden vil helst kjøpe sluttproduktet, tjenesten eller hele opplevelsen på et og samme sted. Det første du tenker er kanskje; hvor mye må jeg gå ned i pris for at kunder skal velge mitt firma? Hva kan du gjøre, må du kjøpe dyre avanserte analysetjenester?

Som gründer kan det være smart å tenke lokalt da du til en viss grad er prisgitt de økonomisk demografiske omgivelser i regionen du opererer i – lokalsamfunnet.  Er du innen service bransjen eller jobber med et konsept der man skaper opplevelser, er det ganske åpenbart men det er også overførbart til andre bransjer. Legg merke til at store kjente merkevareprodusenter ofte er flinke til å fronte sitt lokale opphav. Selv om det for disse har å gjøre med identitet, er det lokal forankring snudd til noe positivt.

Nordisk perspektiv

Hvis vi legger til grunn et nordisk perspektiv med flat struktur, krav om åpenhet, gjensidig tillit og frihet til å uttrykke seg, er både felles stands på messer og samarbeid med konkurrenter kanskje veien å gå? 

Kan jeg som gründer få noen lokalt til å bli med i en strategisk allianse?
Du kan lesemer om dette i del 2 av denne artikkelher

                                                        Novum Økonomi AS på fagmesse

Illustrasjon av stand: iStockphoto

Trenger du etableringsstøtte,
regnskapsfører eller rådgiver?

Ta Kontakt nå!
Vi vil gjerne svare på dine spørsmål.
...