Gründer og opplever konkurranse? (del 2)

18. mai 2022

Det burde være mulig, finn ut hvem de er og spør deg selv; hva kan jeg tilføre dem? Ta initiativ og introduser deg selv og det du driver med, vær kreativ og bygg nettverk - gjerne på tvers av bransjer. Er det noen der du burde samarbeide med - som komplementerer eller på annen måte gjør noe du ikke kan – som kan være med å danne en fullverdig kjede av tjenester eller en helhetlig opplevelse? Sannsynligvis er det nettopp det. Tilby noe og inviter til samarbeid. Det finnes forum der bedriftseiere kan introdusere seg for hverandre men eget initiativ er også bra.

Med strategiske partnere kan du gi dine kunder personlige anbefalinger og selge inn det unike samarbeidet. Det at anbefalingene er gitt personlig og frivillig merkes og virker ofte ganske overbevisende. Det er ingen kompliserte juridiske avtaler å forholde seg til og kostnadene er begrenset til personlig innsats og ikke minst, engasjement.

Hvem skal man samarbeide med?

Vær nøye på hvem du inkluderer; forbindelser og kompetanse utgjør store verdier, du kunne stole på personene – dere må ha en gjensidig tillit, transparens er i så måte et bra tegn. Det vil alltid være en viss risiko forbundet med partnerskap. 

Definer «felles mål». Vær tydelig på dine verdier og forsikre deg om at eventuelle partnere deler disse. Sjekk også om disse har en oppfatning om at «vekst» innbefatter utvikling på det personlige plan og ikke bare er et økonomisk anliggende. For du ønsker vel å øke dine kunnskaper om forretningsdrift og marked – dra nytte av andres kompetanse og utvikle deg du også?

Hva med reelle konkurrenter? Også virksomheter i direkte konkurranse, altså som har det samme produkt eller tjeneste, kan dra nytte av hverandre ved at utbudet blir større. Her kan samarbeidet være så enkelt at man blir enig om å omtale hverandre i positive ordlag. Kunden vil oppfatte den som gir slik omtale av en konkurrent som ærlig – altså troverdig, noe som utvilsomt er god egenreklame.  

Optimaliser kundeopplevelsen

Forsikre deg om at partnerskapet har ambisjoner om å skape unike kundeopplevelser. Vær innstilt på å bruke tid på å markedsføre, snakke kampanjer og koordinere med dine partnere.

Perfeksjoner samspillet mellom de forskjellige leverandørene slik at prosesser koordineres og oppleves smidig og sømløst av kunden tilsvarende slik det ville ha vært med tjenester «under samme tak».

Forventninger

Når alle ledd yter det lille ekstra og henviser til «partnere» de har tillit til – som de kan anbefale, er sannsynligheten stor for at din kunde får en god totalopplevelse. Slike henvisninger styrker dessuten den lokale fellesskapsfølelsen. 

Strategiske partnerskap kan utgjøre en form for indirekte verdiskapning jfr. Porters verdikjede. I kraft av hverandre, vil man kunne få tilført kompetanse og oppleve vekst. Vokser bedriften ut av lokalsamfunnet, er det mye positivt å ta med seg. Partnerskap utvikles - noen bygger opp en ny merkevare, nye tjenestetilbud utvikles og samarbeid formaliseres.

Har du det formelle i orden?

Det er i dag mange forpliktelser; krav og forventninger næringsdrivende må oppfylle. Med inngående kjennskap til hvilke lover og regler som til enhver tid gjelder, ser vi både muligheter og forebygger feil og risiko. Ta f.eks. valg av organisasjonsform. Bedrifter under oppstart og selskaper i vekst vil måtte ta stilling til dette. Vil du vite mer om hvordan endre selskapsform, om ansvar og forpliktelser, ta gjerne kontakt med oss enten du er gründer eller holder på å inngå et mer formalisert partnerskap. 

Rådfør deg med «Novum», få en bra start og ta vare på dine kunder!


Illustrasjon av stand: iStockphoto

Trenger du etableringsstøtte,
regnskapsfører eller rådgiver?

Ta Kontakt nå!
Vi vil gjerne svare på dine spørsmål.
...