Til deg som er gründer og skal ta stilling til organisasjonsform

21. april 2022

Organisasjonsformen Enkeltpersonforetak (ENK) passer best der risikoen ved virksomheten er liten og i bransjer hvor det ikke er store krav til investeringer. Det er enkelt både å starte opp virksomheten og avvikle den. Som gründer med fast jobb ved siden av, kan det være enklest å starte med ENK. 
 
Det er både fordeler og ulemper ved å drive ENK. For langt de fleste gründere står valget av selskapsform mellom ENK og AS. Førstnevnte drives av én person og denne har ansvar for gjeld, risiko og økonomiske forpliktelser. Det er en enkel, ubyråkratisk og fleksibel måte å drive et firma på. Aksjeselskap er mer komplisert, det er en del formaliteter som må på plass når du skal stifte og drive selskapet og man må også forholde seg til aksjeloven. I motsetning til ENK er et aksjeselskap en selvstendig juridisk enhet. Aksjeselskap anbefales der hvor risikoen er større og det forventes større investeringer. Eieren har i utgangspunktet ikke noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Her kan eieren også ansettes i selskapet – med det følger rettigheter og plikter som arbeidstaker. Ved valg av organisasjonsform er det viktig å være bevisst hvilke rettigheter man får som eier – altså personlige rettigheter.  Det er spesielt 3 momenter man må være klar over og som det anbefales å sette seg inn i:

-  Sykepenger 
-  Dagpenger 
-  Pensjon

Ved en omdanning fra ENK til AS er det viktig å hensynta de skattemessige konsekvensene. For å få en skattefri omdanning, blir tidspunkt for stiftelse viktig. Vær obs på at revisor må være involvert i prosessen, bl.a. uttale seg om redegjørelse av verdi på eiendeler. Vær klar over at inngåtte avtaler ikke uten videre videreføres - med nytt organisasjonsnummer, må disse nemlig inngås på nytt. Det kan være smart å se på omfanget av de avtaler man har i forkant av en omdanning. Hva med dine forretningskontakter? Jo - de må orienteres om det nye navnet på selskapet og organisasjonsnummeret til virksomheten og fra hvilket tidspunkt omdanningen gjøres gjeldende. Det er også en del andre ting; det er mulig å føre opp den skattemessige egenkapitalen som gjeld til eier. Vær obs på justeringsforpliktelser ifm. overføring av kapitalvarer. Ta i betraktning at du ved overgang til AS må omstille deg fra kontantuttak til lønnskjøring og du må ha arbeidsavtale for deg selv. Sett deg inn i regler om utbytte etter aksjelovens regler.

Novum Økonomi får mange henvendelser fra både gründere og eiere av ENK som søker hjelp med valg/endring av organisasjonsform. Sammen finner vi den beste selskapsformen. 

«Taking care of your Business» er, som det framgår av vår hjemmeside, å la oss vise deg veien.


Kilder: Sticos oppslagsverk
Illustrasjon: Unsplash

Trenger du etableringsstøtte,
regnskapsfører eller rådgiver?

Ta Kontakt nå!
Vi vil gjerne svare på dine spørsmål.
...