Minstelønn fra 1. juli 2021

6. juli 2021

Minstelønn per time (fra 1. juli 2021):

Bygg
For faglærte: 220,00 kr
 • For ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr
 • For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr
 • For arbeidstakere under 18 år: 132,90 kr

Renhold
 • Arbeidstakere som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 196,04 kr
 • Arbeidstakere under 18 år som utfører renhold for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha en lønn per time på: 146,27 kr

For arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 27 kr per time.

Overnattings-, serverings- og cateringvirksomhet

For arbeidstakere over 20 år og etter fire måneders praksis for arbeidstakere over 18 år er minstelønnen 175,47 kr

Ansatte på:

 • 16 år: 114,08 kr
 • 17 år: 123,58 kr
 • 18 år: 137,84 kr

Skips- og verftsindustrien

Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien, skal ha en lønn per time på minst:

 • fagarbeider: 189,39 kr
 • spesialarbeider: 180,87 kr
 • hjelpearbeider: 172,44 kr


Arbeidstakere som er ansatt på henholdsvis bedrift eller fast arbeidssted, som blir sendt på arbeidsoppdrag utenfor henholdsvis bedriften eller det faste arbeidsstedet, og hvor overnatting er nødvendig på grunn av arbeidsoppdraget, skal betales et tillegg per time på:

 • fagarbeider: 37,88 kr
 • spesialistarbeider: 36,17 kr
 • hjelpearbeider: 32,52 kr

Trenger du etableringsstøtte,
regnskapsfører eller rådgiver?

Ta Kontakt nå!
Vi vil gjerne svare på dine spørsmål.
...