Hvem trenger å gjennomføre et HMS kurs?

10. juni 2021

Hvem trenger å gjennomføre et HMS kurs? 
 
Arbeidsmiljøloven § 3-5 sier at det skal gis opplæring i HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). Alle ansatte i bedriften skal ha tilstrekkelig kunnskap om helse, miljø og sikkerhet til å utføre sitt arbeid på en trygg måte.
Hvilken stilling eller rolle du har i bedriften avgjør omfang og hvordan gjennomføringen av opplæringen skal være. 
 
Det er ikke lovpålagt at alle og enhver skal ha HMS kurs. Det er imidlertid en del fordeler ved at flere ansatte har et bevisst forhold til HMS arbeid og kjenner til verktøyene og mekanismene som tilbys i lover og forskrifter.
 
 
Verneombud
 
I bedrifter med flere enn 10 ansatte, skal det velges en representant for ansatte. I mindre foretak kan det i samråd med ansatte avtales en annen løsning. Representanten velges for to år av gangen av de ansatte. Vedkommende kan ikke være i en lederstilling. Hans oppgaver omfatter tilsyn av arbeidsplass (vernerunder), løpende kontakt med ansatte og arbeidsgiver i sikkerhetsspørsmål, aktivt arbeid med utarbeidelse av helse- og sikkerhetsplan og kvalitetskontrollsystem. Arbeidsgiver skal gi representanten tilstrekkelig opplæring.
 
Arbeidsmiljøloven §6-5 sier at det er Arbeidsgivers ansvar å sørge for at verneombudet har tilstrekkelig kunnskap, tid og ressurser til å uføre vernearbeidet. Derfor er det viktig at verneombudet får tilbud om HMS kurs. I utgangspunktet kreves 40 timers verneombudskurs, men Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning sier at kortere opplæring kan avtales dersom det er mest hensiktsmessig. Våre kurs er nettopp en slik løsning til 40 timers kurset.
 
Daglig leder
 
Arbeidsmiljøloven § 3-5 sier at bedriftens øverste leder skal ha HMS opplæring og kunne dokumentere denne. Dette er et ansvar som er personlig og ikke kan delegeres.
 
En person ansatt som daglig leder eller eier av et enkeltpersonforetak må gjennomgå helse- og sikkerhetsopplæring når virksomheten har ansatte. Ansvaret for et trygt arbeidsmiljø bæres alltid av arbeidsgiver, så bestått opplæring skal lette arbeidet med systematisk BHT (HMS-arbeid systematikk) herunder hensiktsmessig dokumentasjon, og hjelpe ledelsen i virksomheten med å engasjere ansatte i arbeidet med OHS.
 
HMS Innføringskurs 
 
Alle ansatte i en bedrift skal ha tilstrekkelig kunnskap om helse, miljø og sikkerhet til å utføre sitt arbeid på en trygg måte. Derfor kan det være en god investering å la alle ansatte gjennomfør HMS Innføringskurs.
HMS Innføringskurs er for alle som ikke nødvendigvis er leder eller verneombud i bedriften, men likevel ønsker å dokumentere din kompetanse innen helse, miljø og sikkerhetsarbeid.
 
Våre ONLINE HMS KURS på polsk
 
Novum har beskjeftiget seg med temaet helse, miljø og sikkerhet i ca 10 år. All kunnskap vi har tilegnet oss, har vi nå samlet og gjort tilgjengelig i form av nettbaserte norske HMS-kurs, disse er rettet mot polsktalende og engelsktalende. I tillegg til de obligatoriske kursene beskrevet ovenfor, tilbyr vi også et introduksjonskurs (innføringskurs), som er beregnet på personer som ønsker å lære om helse- og sikkerhetsbestemmelser i Norge.
 
 
Stadig flere bedrifter har økt fokus på HMS-opplæring for å oppnå økt lønnsomhet, omdømme og trivsel. Kunnskap om hvordan arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonsutvikling henger sammen, er nøkkelen for å oppnå en bedre arbeidsplass. Novum Økonomi sine HMS online kurs på polsk oppfyller kravene til HMS-opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven. At kursene nå tilbys på polsk, har å gjøre med at det skal bli lettere for polsktalende å innføre og etterleve et systematisk HMS-arbeid.
 
SJEKK VÅRE KURS OG PRISER HER:
 
 
ØNSKER DU Å TILBY HMS KURS TIL FLERE ANSATTE? KONTAKT OSS FOR ET BRA TILBUD! 
 
 

Trenger du etableringsstøtte,
regnskapsfører eller rådgiver?

Ta Kontakt nå!
Vi vil gjerne svare på dine spørsmål.
...