Har du en utenlandsk samarbeidspartner eller underentreprenør som skal registrere foretak i Norge?

29. mai 2023

Det er vår erfaring at det kan være en god investering å sette seg inn i hvilke krav og formaliteter som må på plass før arbeider eller prosjekter påbegynnes og ikke minst - ta i betraktning hvor lang tid det tar. Som det framgår av tabellene, må prosessen med å etablere virksomhet, nødvendigvis følge et visst mønster dvs. noen formaliteter må ordnes før andre kan påbegynnes osv.
Ta gjerne kontakt med oss for mer utfyllende info!

Tekst: Gert Ramberg
Illustrasjon: Unsplash

Trenger du etableringsstøtte,
regnskapsfører eller rådgiver?

Ta Kontakt nå!
Vi vil gjerne svare på dine spørsmål.
...