Er skriftlig arbeidskontrakt med utenlandske ansatte nødvendig?

2. april 2021

Skriftlig arbeidskontrakt må signeres av alle ansatte. Dette er jo noe alle vet, men feil i arbeidskontrakter skjer veldig ofte og kan påføre arbeidsgiveren store kostnader. Ved ansettelser er det viktig, innledningsvis, å vurdere om det er et midlertidig arbeidsforhold som skal inngås eller om kandidaten skal ansettes fast. Om kandidaten er fra utlandet, kan det være noen flere forhold man må ta stilling til. 
  
 Bruk god tid før arbeidskontrakten utformes. Det å bruke standard fra Arbeidstilsynet kan være nyttig, særlig fordi det finnes flerspråklige maler på deres internettsider. Hvis du skal ansette noen fra Polen eller Romania m.m., kan de få kontrakten på sitt eget språk. Det finnes også engelsk versjon som kan brukes. 

Standarden er bra, men om man har noen spesielle regler som skal inkluderes eller henvises til, er det lurt å ta kontakt med en regnskapsfører eller en advokat. For utenlandske/utsendte ansatte er det gjerne noen betingelser som gjelder spesielt, og som må tas med i kontrakten. 

En feil formulering, som typisk kan oppstå når norsk ikke er ansattes morsmål, kan bli kostbar dersom det oppstår en tvist. «Arbeidsgivers styringsrett» er også noe som arbeidsgivere ofte glemmer under utarbeidelsen av kontrakter. Lovverket åpner for en vis grad av fleksibilitet som kan brukes ved ansettelser. 

Hva trenger du å huske på når du ansetter en utlending? Er det mulig å ansette ikke EU-borgere? Må man sette inn kommentarer angående hjemreiser eller kost og losji når man vil ansette utenlandske ansatte? Ta kontakt med Novum Økonomi AS. Vi har mange års erfaring med ansettelse og lønnskjøring for bedrifter med utenlandsk arbeidskraft. 

Trenger du etableringsstøtte,
regnskapsfører eller rådgiver?

Ta Kontakt nå!
Vi vil gjerne svare på dine spørsmål.
...