Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere

15. januar 2021

1. januar 2019 ble en ny kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere i Norge introdusert. Skatten har en fast sats på 25% (eng.: PAYE, pl.: podatek u źródła).  

Kildeskatt gjelder hovedsakelig for utenlandske arbeidstakere som ikke er skattemessig bosatt i Norge. De fleste utenlandske ansatte som er nye i Norge blir automatisk med i ordningen men den er frivillig.

Hvis en ansatt mottar et 25%-kort, kan de når som helst i skatteåret søke om å endre det til det tradisjonelle tabellkort. Det skal understrekes at hvis en ansatt frafaller kildeskatten og søker om et vanlig skattekort, kan han ikke gå tilbake til kildeskatten.

Fordelene med kildeskatt inkluderer blant annet:

·       Ikke nødvendig å sende en årlig skattemelding
·       Fast prosentandel av skatt uavhengig av inntektsvekst

Ulempene med kildeskatt inkluderer blant annet:

·       Ingen fradrag og rabatter
·       Beskatning av alle godtgjørelseskomponenter (inkludert de som i tillegg betales av 
        arbeidsgiveren, dvs. overnatting, måltider, transport)
·       Skatten er fast i 12 måneder (det er ingen mulighet til å beregne halv skatt i desember)
·       Beskatning av feriepengene på utbetalingstidspunktet er ikke skattepliktig på årsbasis 
        i året det opptjenes.

Hver ansatt bør vurdere lønnsomheten til skattekortet på 25% hver for seg. Det er ansatte selv som må bestemme hva som er til det bedre for dem. 

Mer om denne ordningen på Skatteetatens sider (også på engelsk):

Trenger du etableringsstøtte,
regnskapsfører eller rådgiver?

Ta Kontakt nå!
Vi vil gjerne svare på dine spørsmål.
...