Czego się spodziewać przy przesyłaniu pięniędzy za granicę, np. z Norwegii do Wielkiej Brytanii?

czerwiec 30, 2022

Zwróć uwagę na: 
  • kurs wymiany
  • opłaty bankowe 
  • szybkość realizacji płatności
  • ograniczenie ryzyka 


 Kurs wymiany 


 Przy przesyłaniu pieniędzy za granicę, większość klientów korporacyjnych skupia się na kursie wymiany walut.  Jaki jest kurs rynkowy? I jak bardzo można się do tego zbliżyć, dokonując płatności? 
 
Istnieje wiele czynników, które są brane pod uwagę przy podawaniu kursu wymiany, trzeba jednak pamiętać o tym, aby sprawdzić wysokość opłaty i porównać ją z opłatami innych dostawców na rynku. 
 
Oczywiście, nie należy przepłacać, ale warto też rozważyć usługi, jakie są konieczne dla operacji wymiany walut. Czy konieczny jest system online? Czy jest dostęp do raportów ułatwiających rozliczanie walut? A może konieczna jest pomoc eksperta w opracowaniu strategii dla wszystkich ekspozycji walutowych? 
 
 

Opłaty bankowe 

 
Oprócz samego kursu wymiany, należy uwzględnić inne, mniej oczywiste opłaty. Banki mogą pobierać opłaty w wysokości od 30 do 50 funtów za dokonywanie płatności zagranicznych i czasami koszty te są uwzględniane w fakturach miesięcznych, kwartalnych lub nawet rocznych.
 
Są też potencjalne opłaty za pośrednictwo i odbiór, które również mogą być ukryte na potrzeby fakturowania lub pojawiać się jako stosunkowo niewielkie, ale częste obciążenia rachunku. 
 
Trzeba zadać sobie pytanie, czy na pewno wiadomo, ile kosztuje realizacja płatności zagranicznej.
 
 

Szybkość płatności 

 
Szybkość realizacji płatności zagranicznych jest prawdopodobnie równie ważna, jak ich koszt. Oszczędzanie pieniędzy po stronie płatności, które na późniejszym etapie niwelowane są dodatkowymi kosztami z powodu opóźnień w łańcuchu dostaw, to nie jest dobre rozwiązanie. 
 
Szybkość realizacji płatności również zależy od wielu czynników, takich jak terytorium, waluta i zgodność. Jednak specjaliści od walut, jak Currency UK, potrafią zrealizować większość płatności zagranicznych w ciągu tego samego dnia. 
 
Kluczowe znaczenie ma również zapewnienie procesów umożliwiających podwójne sprawdzenie szczegółów płatności i beneficjenta, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień i kosztów. 
 
 

Ograniczanie ryzyka

 
Innym aspektem wysyłania pieniędzy za granicę jest ryzyko wahań kursów walut. Dokonanie jednorazowej płatności po aktualnym kursie wymiany jest w porządku, ale w ciągu roku finansowego firma może płacić znacznie więcej, jeśli nie uwzględni się zmian kursów walut. 
 
Zalecamy znalezienie rozwiązania dla wymiany walut, które umożliwi zamrożenie kursów wymiany i ochronę marży zysku, a dostępne są rozwiązania zapewniające niezmieniony poziom przepływu środków pieniężnych. 
 
 
Wysyłanie pieniędzy za granicę może być zniechęcające, ale dzięki odpowiednim rozwiązaniom i wiedzy można to robić w prosty i niedrogi sposób.

Słowniczek
Zapraszamy do odwiedzenia naszego norwesko - polskiego słowniczka pojęć z zakresu finansów, księgowości i prawa. Dziś kilka terminów związanych z wymianą walut.
 
Gebyr – opłata
Kjøp - zakup
Kurs (en) - kurs wymiany walut
Minibank - bankomat
Salg – sprzedaż
Ta ut (penger fra minibank) – wypłacić pieniądze z bankomatu
Overføring – przelew
Valuta – waluta
Valutapåslag - opłata za przewalutowanie transakcji przy płatności kartą 
Numer telefonu: +44 (0) 20 7738 0777

Potrzebujesz wsparcia na rynku Norweskim?

Wyślij zapytanie.
Wyślij zapytanie, nasi eksperci wrócą z odpowiedzią.
...