Utenlandske foretak

I et stadig mer internasjonalt dominert marked gjør et tiltagende antall norske bedrifter bruk av utenlandske underleverandører. Myndighetenes oppfølging og tilstedeværelse på byggeplasser og anlegg, servicebedrifter, restaurant/servering m.m., indikerer forventninger om ryddig og oppdatert dokumentasjon. 

Gir du oppdrag til et utenlandsk selskap?                                                                                         - da har du forpliktelser som oppdragsgiver


Vi er opptatt av at du som bedriftsleder tar gode beslutninger enten det er i et konkret prosjekt eller i et lengre perspektiv. Norske oppdragsgivere og deres utenlandske partnere sliter ofte med å orientere seg i et komplekst norsk regelverk. Det er mange forpliktelser; krav og forventninger som må oppfylles. Novum Økonomi AS har utstrakt kontakt med Brønnøy-sundregistrene, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, UDI, Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU), Tolletaten, NAV, banker, sertifiseringsorganer som DSB, NOKUT, Direktoratet for Byggkvalitet, Statens Vegvesen m.fl. 

Har dine underentreprenører tilstrekkelig kunnskap om:

 • Valg av selskapsform og etablering
 • Krav til registrering
 • Skatt og avgiftsplikt
 • Rapporteringer
 • Kontrakter og skattemessige konsekvenser
 • Etablering av bankforbindelse
 • Arbeidstidsbestemmelser
 • Tariffavtaler
 • Ledelse- og styrearbeid
 • Aktuelle minstelønnssatser 
 • Spesielle regler for utenlandske ansatte (naturalytelser, fri reise, kost og losji)
 • Fritak for solidaransvar
 • HMS

God virksomhetsstyring er nødvendig for å sikre et selskaps mål. Med stadig flere utenlandske samarbeidspartnere involvert, er dessuten risikostyring blitt alt mer viktig.

"Novum" tilbyr HMS-ONLINE KURS for polsktalende ansatte og underentreprenører.  

Språk skal ikke lenger være til hinder for god og systematisk internkontroll. Kurs for Daglig leder og Verneombud er for øvrig lovpålagt. For de med polske underentreprenører, er det nå blitt lettere å prioritere HMS.
Sjekk siden her: http://hms.novumc.com/

Hvofor ikke ta de første møtene med din klient her hos oss?

 • "Novum" - et moderne møtested hvor vi aktivt deler av hverandres kunnskap
 • Multimediautstyrt konferanserom 
 • Tilgjengelig ekspertise