Norske bedrifter

Søker du en solid samarbeidspartner innen regnskap og økonomisk rådgivning?


                                                   La oss ivareta regnskapsføringen - profesjonelt og effektivt!
                                                   Smarte digitale løsninger, høy kompetanse og personlig service.  
                                                   Fokusér på kjernevirksomheten - frigjør tid og ressurser.

Typiske oppgaver vi daglig utfører:     

 • Utstede fakturaer
 • Bistå med purring og inkasso
 • Bilagsregistrering
 • Remittering: elektronisk overføring av utgående og inngående bankoppdrag
 • Bokføre og avstemme
 • Periodiske regnskapsrapporter
 • Prosjekt- og avd. regnskap
 • Lovpålagt kvalitetssikring 

 • Registrering av ansatte
 • Lønnsregistrering
 • Lønnsutbetaling
 • Innsending av A-melding 
 • Utfylle og innsende skjemaer til NAV i forbindelse med sykepenger, permitteringer og permisjoner 
 • Kontroll og avstemminger av lønn, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • Info/oppfølging av obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

For øvrig utarbeider vi årsregnskap og ligningspapirer for alle typer selskapsformer og oversender elektronisk til offentlige myndigheter. På forespørsel kan vi foreta økonomisk analyse av et selskaps drift samt vurdere mulighet for optimalisering av skatte- og regnskapsløsninger. Rådfør deg med oss når det gjelder valg av organisasjonsform og selskapsstruktur. 

                                   "Vi er opptatt av å ha god dialog med kundene
                                    og er stolte av å kunne tilby et helt papirløst 
                                    regnskap dersom du som kunde skulle ønske det".
 
Digitaliserte regnskapsprosesser er smart og utelukker på ingen måte god og personlig kontakt. 
I praksis har vi faktisk fått bedre tid til å møte behovet for rådgivning blant våre kunder.  
De fleste av våre kunder har løpende kontakt med sin egen dedikerte regnskapsfører.

Novum Økonomi AS skal være en fremtidsrettet bedrift med tilfredse kunder.