Økonomi og virksomhet

"Novum" bistår langt ut over det å bare føre regnskap! 


Det er i dag mange forpliktelser; krav og forventninger næringsdrivende må oppfylle. Daglig hjelper vi både norske og utenlandske selskap med å orientere seg i et komplekst norsk regelverk. Med inngående kjennskap til hvilke lover og regler som til enhver tid gjelder, ser vi både muligheter og forebygger feil og risiko. Personlig oppfølging, høy grad av tilgjengelighet og hensiktsmessige verktøy, gjør det lettere for deg å ta gode beslutninger - planlegge, drifte og evaluere. Rådfør deg med oss og ta bedre vare på dine kunder. God virksomhetsstyring er nødvendig for å sikre et selskaps mål, både på kort og lang sikt. Risikostyring inngår som en viktig del av dette. 

Snakk med en av våre erfarne medarbeidere:

 • Oppdatert ekspertise 
 • Online konsultasjon

Vi deler gjerne av vår erfaring og kompetanse og tilstreber alltid å ha en praktisk og kostnadseffektiv tilnærming.

De kan hjelpe deg med å:

 • Registrere ansatte
 • Rapportere kontrakter
 • Utføre kostnadsberegninger
 • Bistå med å skaffe sertifikater
 • Registrere bemanningsforetak
 • Registrere selskapet i StartBANK
 • Registrere virksomhet i Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet)
 • Søke om DSB godkjenning
 • Søke om HMS-kort
 • Gi råd i forbindelse med HMS og internkontrollforskriften
 • Bistå med formaliteter påkrevet av Mattilsynet, Statens Vegvesen m.fl.
 • Bistå med oppfyling av Arbeidstilsynets krav
 • Veilede rundt bransjespesifikke krav, f.eks.: bilverksted, transportfirma, restaurant

Ta gjerne en prat med oss om:

 • Enkeltpersonforetak vs. Aksjeselskap
 • Holdingselskap
 • Skatt og avgiftsplikt - skattemessige konsekvenser
 • Arbeidstidsbestemmelser
 • Ansettelseskontrakter
 • Tariffavtaler
 • Forsikring m.m
 • Regler for innleie av arbeidskraft
 • Elektronisk kjørebok
 • Godkjenning av renholdsbedrifter
 • Veiledning rundt bransjespesifikke krav 
 • Krav i forbindelse med ansettelse av tredjelandsborgere