Lønnskjøring

Sikre riktig lønn og lønnsutbetalinger til avtalt tid.
Lønn er et viktig element for enhver arbeidstaker. 
Ta vare på din bedrifts viktigste ressurs!
  

Våre erfarne regnskapsførere foretar daglig                                                            komplekse og sammensatte lønnsberegninger:


  • A-melding
  • Lønnskjøring med rapportering til myndighetene
  • Reiseregninger og utlegg
  • Forskuddsutbetalinger
  • Naturalytelser
  • Lønnstillegg
  • Refusjoner fra NAV
  • Sykepenger
  • Feriepenger
  • Sammenstillingsoppgaver

- alt må bli riktig på lønnsslippen. Til hjelp har vi de nyeste regnskapssystemene. 

Lønnsslippene går direkte til den enkelte ansatte.