HR Management

Et selskaps suksess avhenger i stor grad av hvor effektive og fornøyde de ansatte måtte være. Det er innlysende at det å prioritere HR Management, har betydning for en bedrifts konkurranseevne. Det beste grunnlag for god HR, legges ved å utarbeide plan og strategi for hvordan disponere de menneskelige ressursene og legge til rette for individuell utvikling.

HR omfatter arbeidsmiljø, planlegging, ansettelser, investering i medarbeiderutvikling, resultatvurdering, opplæring, lønn og godtgjørelse, ferie og fravær, støtte og veiledning til ledere m.m. 

Typiske oppgaver der vi bistår, er gjerne:

  • Avklaring av formaliteter ifm. oppstart og avslutning av arbeidsforhold
  • Skattekort/skatteplikt
  • Problemstillinger rundt utenlandske arbeidstakere
  • Tariffavtaler
  • Arbeidstid/skiftordninger
  • Regler for ferie- og feriepenger
  • Kontakt med NAV
  • Årsoppgjør lønn