Starte bedrift?

Hva må på plass?                                                                                                                                       - om regelverk, krav og forventninger til deg som næringsdrivende


Innledningsvis kan det være mye å sette seg inn i for deg som skal starte opp og det må tas noen beslutninger:

 • Forretningsplan                                                             
 • Organisasjonsform
 • Navn, domene, type virksomhet/formål
 • Valg av styre
 • Stiftelsesdokumenter og vedtekter
 • Etablering av bankforbindelse/opprette konto
 • Ledelses- og styrearbeid
 • Tillatelser, godkjenninger, sertifikater
 • Krav til registreringer
 • Ledelses- og styrearbeid
 • Egenkapital og likviditet
 • Skatt- og avgift
 • Regnskap og revisjon
 • Ansettelser
 • Markedsføring
 • HMS

Har du en bra idé; interessen, kompetansen, nettverket og startkapitalen som må til - har du sannsynligvis potensiale til å bli gründer. "Novum" hjelper deg med den formelle prosessen med å starte opp og informerer om plikter, oppgaver og frister næringsdrivende må forholde deg til. Vi får stadig forespørsler fra personer med planer om å starte egen bedrift.
Å etablere et selskap tar alltid noe tid. Sett derfor av tilstrekkelig med tid. Om ønskelig, drøfter vi gjerne din forretningside - det kan være formål, muligheter, konkurransefortrinn, lønnsomhetskriterier og markedsføringsstrategi. 

Etableringsprosess for utenlandske partnere:

For de som benytter utenlandske underentreprenører, er det viktig å være klar over at en etableringsprosess for disse kan ta mer tid enn det som er vanlig og det er noe mer komplisert.  Til å illustrere dette, har vi utarbeidet to typer tidslinjer - én for AS og en for NUF. Tidslinjene gir en indikasjon om tid, rekkefølge og omfang. Avhengig av type virksomhet, vil det selvfølgelig være variasjoner i hva som må på plass. Tidslinjene viser typiske oppgaver vi bistår kunder med og tiden det ofte tar (oversikten er ikke fullstendig - viser ikke alle oppgaver):


Det kan være vanskelig og tidkrevende å finne fram blant offentlige etater og institusjoner - selv for nordmenn. For utenlandske underentreprenører, er det neppe noe lettere. "Novum" har utstrakt kontakt med Brønnøysundregistrene, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, UDI, Tolletaten, NAV, banker, sertifiseringsorganer som DSB, NOKUT, Direktoratet for Byggkvalitet, Statens Vegvesen, StartBANK, Nkom m.fl. 

Vi tilstreber å alltid gjøre vårt beste for å gjøre prosessen så smidig som mulig.

Husk: god virksomhetsstyring sikrer et selskaps mål, enten målsetningen er kort- eller langsiktig. 
Risikostyring er en annen og viktig del av et selskaps helhetlige styring.